AMSTERDAM - De toekomst van drie islamitische basisscholen in Amsterdam is uiterst onzeker geworden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) heeft maandag geconstateerd dat het bestuur van de scholen geen doorstart kan maken. Daardoor is een overname van de islamitische basisscholen het enig overgebleven alternatief.

Wanneer er geen schoolbestuur wordt gevonden dat de Amsterdamse scholen wil overnemen, gaan de drie locaties dicht. Een bestuur dat bereid is tot overname, mag de afgelopen vijf jaar niet in opspraak zijn geweest. Ook moet dat bestuur voldoende geld achter de hand hebben om te investeren in het onderwijs op de drie basisscholen en om de bestaande financiële problemen op te vangen.

Het bestuur van de Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam (Siba) moest bijna een jaar geleden aftreden na gerommel met de administratie. Siba bestiert drie basisscholen in Amsterdam.

Geld

Het ministerie van Onderwijs kwalificeert twee daarvan als "zeer zwak" en een als "zwak". Door de slechte financiële positie van de stichting is er geen geld om te investeren in beter onderwijs. Dat gebrek aan geld is voor acht van de negen kandidaten een belangrijke reden om te bedanken voor de functie van bestuurslid bij Siba.

Het interimbestuur van de stichting praat inmiddels al met schoolbesturen die interesse hebben in een overname. Het interimbestuur stelt staatssecretaris Dijksma in de tweede helft van deze maand op de hoogte van de vorderingen in de onderhandelingen.

Gesloten

Mocht een overname niet slagen, dan worden de drie scholen gesloten en zullen de ongeveer zeshonderd leerlingen worden ondergebracht op andere basisscholen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zo min mogelijk de dupe worden van de ontstane problemen. De drie islamitische scholen zijn gevestigd in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer.

Dijksma wil in de toekomst sneller kunnen ingrijpen als een schoolbestuur in de problemen raakt. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer maandag toegezegd dat er binnenkort een wetsvoorstel komt waarin dat wordt geregeld.

Blij

Wethouder Lodewijk Asscher (Onderwijs) houdt er rekening mee dat de school de deuren moet sluiten. Hij is blij met het besluit van de staatssecretaris.

"Het belang van het kind staat voorop. Mocht nu blijken dat goed onderwijs niet mogelijk is, dan moeten we zorgen dat de bijna zeshonderd kinderen een goede plek krijgen op een andere school." De gemeente heeft al contact met andere onderwijsinstellingen in de betreffende stadsdelen voor het geval Siba er niet in slaagt een nieuw bestuur te vinden.