BRUSSEL - Oudere auto's in de EU zouden jaarlijks gekeurd moeten worden. De plicht zou zeker moeten gelden voor auto's vanaf acht jaar, zo adviseert een studie van de Europese organisatie CITA voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met periodieke autokeuringen, zoals de APK.

Dat heeft de organisatie maandag bevestigd. Europese regels schrijven nu een tweejaarlijkse keuring voor. Nederland heeft de APK al jaarlijks verplicht vanaf het derde jaar.

APK-regime

CDA, VVD, SP en D66 toonden zich in oktober voorstander van een ander APK-regime. De frequentie van de APK mag van hen omlaag naar eens per twee jaar, een felle campagne van de brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland tegen zulke kabinetsplannen ten spijt. De organisaties in kwestie zien de aanbevelingen van CITA juist als een aanscherping van die plannen.

Inspectie

Veel landen inspecteren de auto's al jaarlijks vanaf de eerste keer. Maar sommige landen beginnen daarmee veel later: Polen vanaf het zesde jaar, Portugal vanaf het negende jaar en Estland zelfs vanaf het tiende jaar nadat de wagen op de weg kwam.

De onderzoekers bekeken ook of eerdere invoering van APK-plicht nuttig zou zijn. De EU verplicht de eerste keuring uiterlijk vier jaar na de ingebruikname, Nederland doet dat al na drie jaar.

Een advies over aanpassing van deze termijn bleek te moeilijk. Hiervoor ontbreken goede gegevens, aldus de organisatie.

Keuringen

Het eindrapport, Autofore genaamd, adviseert verder om bij de keuringen ook te letten op elektronische aspecten zoals de ABS. Verder zouden ook motoren en brommers in de hele EU jaarlijks een APK moeten ondergaan.

Bovag, RAI en VVN concluderen hieruit dat "moderne auto's nog steeds regelmatig moeten worden gecontroleerd". Verder zouden ook motoren en brommers in de hele EU jaarlijks een APK moeten ondergaan.

De Europese koepelorganisatie deed twee jaar lang onderzoek met vijf bureaus naar de effecten van de periodieke keuringen.