BAGDAD - De Iraakse premier Nuri al-Maliki heeft zondag een conferentie geopend die tot doel heeft 'verzoening te brengen met de officieren van het ontbonden nationale leger'. Naar schatting 700 ex-militairen zijn naar de conferentie in Bagdad gekomen.

De Amerikaanse bezetters ontbonden snel de strijdkrachten van het regime van Saddam Hussein nadat ze in 2003 het land onder voet hadden gelopen. Het leidde tot een bloedig machtsvacuüm waar het land nog dagelijks de wrange vruchten van plukt.

Een van de organisatoren van de bijeenkomst, Rashid al-Naseri, beklemtoonde dat al 60 procent van het huidige regeringsleger bestaat uit mensen die ook militaire functies bekleedden onder Saddam Hussein. Hij bezwoer dat de officieren nu niet verbonden zijn aan politieke of sektarische groepen.