DEN HAAG - Het staat de nieuwe PvdA-fractie in de Eerste Kamer vrij om het initiatief te nemen naar een onderzoek naar de Nederlandse missie in Irak.

Fractievoorzitter Jacques Tichelaar van de PvdA-Tweede Kamerfractie heeft dat zaterdag gezegd in een debat met collega-fractieleiders op Radio 1.

Nederlaag

Bij de onderhandeliingen over het regeerakkoord met CDA en ChristenUnie heeft de PvdA beloofd af te zien van een Irak-onderzoek. Partijleider Wouter Bos noemde dat een van zijn grootste nederlagen in de onderhandelingen.

Maar de Eerste Kamerfractie van de PvdA is niet gebonden aan het regeerakkoord, aldus Tichelaar zaterdag. Van de kandidaat-senatoren van de PvdA heeft oud-minister Klaas de Vries laten weten voorstander te zijn van een onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid in Irak.

Spelletjes

De nieuwe Eerste Kamer wordt eind mei gekozen door de leden van Provinciale Staten. De statenverkiezingen vinden volgende week woensdag plaats. Tijdens het Radio 1-debat verweet CDA-fractieleider Pieter van Geel VVD en SP "politieke spelletjes" te spelen rond die verkiezingen.

De fractieleiders van SP en VVD in de Tweede Kamer, Jan Marijnissen en Mark Rutte, hebben aangekondigd dat hun partijen in de senaat het AOW-plan uit het regeerakkoord zullen blokkeren als ze daar de meerderheid krijgen.

Uitvoerbaarheid

Volgens Van Geel "ondergraven ze hiermee de positie van de Eerste Kamer". De rol van de senaat is om de uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen te toetsen, niet om politieke afwegingen te maken.

Hij wees erop dat het AOW-voorstel nog helemaal moet worden uitgewerkt. Dit plan houdt in dat ouderen met een aanvullend pensioen vanaf 18.000 euro per jaar moeten meebetalen aan de AOW als ze voor hun 65e met werken stoppen. Het zal pas in 2011 worden ingevoerd.