DEN HAAG - Criminele Antilliaanse en Arubaanse jongeren hoeven voorlopig niet bang te zijn dat Nederland hen het land uitzet. Het nieuwe kabinet heeft een veel bekritiseerd wetsvoorstel van oud-minister Rita Verdonk (Integratie) dat de terugkeer moest regelen, deze week ingetrokken.

"We kiezen voor een andere benadering", zei premier Jan Peter Balkenende vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad. Het oorspronkelijke plan van VVD'er Verdonk stuitte op forse kritiek van de Raad van State, omdat het in strijd zou zijn met Europese regels over gelijke behandeling. Verdonk paste het voorstel aan, maar de Raad van State kraakte ook de herziene versie.

Toch besloot het vorige kabinet begin februari op de valreep het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Dat gebeurde in het besef dat een nieuw kabinet er anders over zou kunnen denken, aldus Balkenende. Volgens hem was de kans zeer groot dat de nieuwe ploeg het voorstel zou intrekken.

Deze week kwam het inmiddels nieuw aangetreden kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) inderdaad tot de conclusie dat "we niet door kunnen met het wetsvoorstel". Volgens de premier is "de oriëntatie in het coalitieakkoord een andere dan in het wetsvoorstel". Het voorstel richtte zich op jongeren van 16 tot en met 24 jaar die zonder opleiding naar Nederland komen en overlast veroorzaken.

Discriminerend

De maatregel moest voorkomen dat jongeren uit deze groep hier afglijden naar de criminaliteit. Rechters zouden de mogelijkheid krijgen om terugkeer op te nemen in hun strafbepaling als Antillianen of Arubanen nog maar kort in Nederland zijn en een ernstig delict begaan. De Antilliaanse regering heeft het wetsvoorstel altijd verworpen als discriminerend. Ook Aruba was er tegen.

De PVV, die voorstander van het plan was, wil dat Balkenende volgende week in de Tweede Kamer precies komt uitleggen waarom het wetsvoorstel is ingetrokken. Kamerlid Raymond de Roon van die fractie wil weten wat de andere benadering van het kabinet inhoudt en waarom die beter zou zijn, zei hij in een reactie.