AMSTERDAM - Een trouwambtenaar in de Brabantse gemeente Drimmelen is uit zijn taak ontheven omdat hij er bezwaar tegen had homostellen te trouwen. De gemeenteraad nam donderdagavond een motie aan die ambtenaren verplicht mee te werken aan huwelijksvoltrekkingen van volwassenen en dus ook van homo's.

De betreffende ambtenaar, die gewetensbezwaren aanvoerde, blijft overigens wel in functie van de gemeente. Het gaat volgens een gemeentewoordvoerder om een ambtenaar die slechts invalt bij het voltrekken van huwelijken. Een tweede ambtenaar die aanvankelijk ook bezwaren maakte heeft deze ingetrokken en blijft in dienst als buitengewoon ambtenaar.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat ambtenaren zich 'in goed overleg' kunnen distantiëren wanneer zij bezwaren hebben tegen het voltrekken van een homohuwelijk. Het is echter nog onduidelijk of het gaat om alle ambtenaren, of alleen om hen die al in dienst waren toen het homohuwelijk in Nederland werd ingevoerd. De gemeente moet dan een andere ambtenaar aanwijzen. De mogelijkheid voor homostellen om te trouwen moet gegarandeerd worden. Burgemeester De Kok noemt het opmerkelijk dat de poging van het nieuwe kabinet om ruimte te maken voor gewetensbezwaren in de praktijk de tegenovergestelde uitwerking heeft.

Politiek dynamiet

COC-voorzitter Frank van Dalen noemt de situatie "politiek dynamiet". Hij vreest dat het CDA en de ChristenUnie het gerezen probleem zullen aangrijpen om wettelijk te regelen dat trouwambtenaren mogen weigeren om homohuwelijken te sluiten.

Van Dalen stelt dat homoseksuelen "terug zijn bij af" als zo'n wet er komt. Hij roept PvdA-minister Wouter Bos op om zijn belofte na te komen dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat er geen wetgeving voor trouwambtenaren in gewetensnood komt. "De veiligheidspal is uit dit deel van het regeerakkoord getrokken", meent de voorzitter van het COC.