DEN HAAG - Nederland trekt bijna al zijn troepen terug uit Bosnië. In maart en april komt het overgrote deel van de Nederlandse militairen in het Balkanland naar huis. Ook de zeshonderd Britse Eufor-militairen verlaten het gebied.

Het Politiek en Veiligheidscomité van de EU besloot woensdag tot het terugtrekken van de Europese troepen uit het land. Donderdag werd die beslissing bevestigd door de ministers van Defensie van de EU-lidstaten.

Dayton

Momenteel telt de EU-troepenmacht in Bosnië nog zo'n zesduizend manschappen, onder wie 280 Nederlanders. In de nieuwe situatie wordt de omvang van de missie teruggebracht tot ongeveer 2500 militairen. Nederland wordt verantwoordelijk voor één van de vijf Regionale Coördinatie Centra en levert dan nog zo'n negentig militairen.

De buitenlandse troepen werden in 1995 op de Balkan gestationeerd op grond van de vredesakkoorden van Dayton. Met die akkoorden kwam er een einde aan de burgeroorlog in Bosnië.