DEN HAAG - VVD-fractievoorzitter Mark Rutte heeft donderdag in het debat over de regeringsverklaring gepleit voor "concrete wetgeving" om in de toekomst dubbele nationaliteit te voorkomen.

Hij gaf daarbij wel aan, niet zover te willen gaan als PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, die een stokje wilde steken voor de benoeming van Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak tot staatssecretaris, die respectievelijk ook een Marokkaans en een Turks paspoort hebben. Rutte zei niet te twijfelen aan de loyaliteit van deze mensen, maar wel een uitspraak van de Kamer te willen over de toekomst.

Rutte vond wel dat het Albayrak gesierd zou hebben, als ze haar Turkse nationaliteit zou hebben opgegeven. Maar volgens Wilders gaat het er niet om of de staatssecretarissen wel of niet goed geïntegreerd zijn. Hij wil geen "dubbele rechten en dubbele plichten" en de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

Idioot

D66-voorman Alexander Pechtold noemde het een "idiote oproep" van de VVD-leider. Samen met Femke Halsema daagde hij Rutte uit iedereen, ook binnen de VVD, aan te spreken op hun dubbele nationaliteit en zich niet alleen op Albayrak te richten.

Rutte verdedigde zich door te stellen dat het schrappen van de dubbele nationaliteit wat hem betreft voor iedereen geldt en dat hij er nu mee komt vanwege de beëdiging van Albayrak op het staatssecretariaat dat gaat over vreemdelingenbeleid.

Hij was echter van mening dat een zelfde oproep niet geldt voor leden van Gemeenteraden, dit vanwege Europese regelgeving.

Knip

Volgens PVV-leider Geert Wilders is Rutte "geen knip voor de neus waard" als hij niets doet wanneer Albayrak geen gehoor geeft aan zijn oproep.

Onliberaal

Wilders zou volgens Halsema op zijn beurt weer meten met twee maten door te stellen dat de PvdA-staatssecretarissen Nebehat Albayrak en Ahmed Aboutaleb "de schijn van belangenverstrengeling" tegen hebben wegens hun dubbele nationaliteit. Dat verkl

Halsema hield Wilders voor dat hij het argument van de schijn tegen hebben juist met klem van de hand wees toen zijn eigen fractiegenoot Dion Graus in opspraak kwam. Wilders zei toen dat niemand veroordeeld mag worden voor het bewijs van zijn schuld is geleverd. Graus werd er onder meer van beschuldigd vrouwen te hebben mishandeld.

Wilders kondigde aan met een motie van wantrouwen te komen tegen beide bewindslieden. Albayrak, die in tegenstelling tot Aboutaleb de mogelijkheid heeft haar tweede nationaliteit op te geven, zou wat hem betreft niet hoeven af te treden als ze dat alsnog zou doen.

Belangenverstrengeling

PvdA-fractievoorziter Jacques Tichelaar en zijn collega Arie Slob van de ChristenUnie wezen erop dat in artikel 3 van de grondwet staat dat iedere Nederlander benoemd kan worden in de publieke dienst.

Wilders wil echter vooruitlopend op een door hem bepleite wetswijziging mensen met een dubbele nationaliteit uitsluiten. Het gaat hem niet om personen, zei hij.

De PVV-leider vindt dat de schijn van belangenverstrengeling en van dubbele loyaliteit vermeden moet worden. Landen als Israël en Australië hebben volgens hem al wetgeving zoals hij die voorstaat.

Afkomst

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar benadrukte dat voor zijn partij afkomst of geloof geen rol spelen. "Voor ons is er maar een soort Nederlander", zei Tichelaar.

Hij zei trots te zijn op Aboutaleb en Albayrak en geen twijfel te hebben over hun loyaliteit. Tichelaar vroeg zich hardop af of anderen de discussie over een dubbele nationaliteit niet gewoon gebruiken om duidelijk te maken dat ze geen moslims in het kabinet willen.

Laconiek

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken reageerde laconiek op de voorstellen van Rutte. "Ik wil het niet bagatelliseren. Maar wat hij wil, de Grondwet aanpassen, duurt acht jaar. Ondertussen vind ik het belangrijker om eerst een kleine 1,5 miljoen mensen die nu langs de kant staan, aan werk te helpen."

Hekje

Albayrak zelf zei dat ze haar Turkse nationaliteit niet zal opgeven. "Ik heb een eed afgelegd. Dan ga ik daarna niet nog eens extra over een hekje springen om te bewijzen hoe loyaal ik aan Nederland ben."

Zowel Aboutaleb als Albayrak gaven aan dat de discussie over de dubbele nationaliteit wel gevoerd moet worden.