AMSTERDAM - Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA) wil nog dit jaar de eerste imams in dienst nemen voor de 'geestelijke verzorging' van moslims in het leger. In de Defensiekrant zegt hij donderdag dat hij hoopt dat zijn 'wens' op 'zeer korte termijn' in vervulling gaat. Een woordvoerder meldt dat de eerste imam nog dit jaar moet worden aangesteld.

Van der Knaap, ook in het vorige kabinet staatssecretaris op Defensie, stelt dat er nog veel te winnen valt onder allochtonen. "Daarvoor moeten we dan wel de voorwaarden worden geschapen, zoals de mogelijkheid de eigen cultuur en religie te beleven."

Volgens Van der Knaap kan de krijgsmacht in het algemeen een grote bijdrage leveren aan de integratie van allochtonen in de samenleving. Bovendien zou het een positieve uitstraling hebben naar autochtone Nederlanders en de allochtone gemeenschap.

Het aandeel allochtonen binnen de krijgsmacht is niet representatief voor hun aandeel in de samenleving, zegt de woordvoerder. Defensie is in overleg met moslimorganisaties over het 'leveren' van imams aan de krijgsmacht. "De gesprekken verlopen traag, maar gestaag.

Symposium

Het is natuurlijk voor beide partijen nieuw." De krijgsmacht kent wel al aalmoezeniers (voor katholieke militairen), dominees (protestanten), rabbijnen (joden), humanistische raadsmannen en sinds twee jaar pandits (hindoestanen).

Eind vorige maand stelde Van der Knaap op een symposium in Den Haag ook al voor meer allochtonen en vrouwen te werven. Dit zou een noodzaak zijn gezien de uitstroom van personeel bij de krijgsmacht. Defensie realiseert zich onvoldoende dat het niet zonder allochtonen kan, zei hij.

Van der Knaap kondigde in de krant ook aan dat de militaire opleidingen worden verlengd. De basisopleiding is nu vier maanden. Door deze te verlengen zou de fysieke belasting meer gespreid worden. De maatregel moet de uitval beperken. "Vooral vrouwen hebben vaak meer tijd nodig", zegt de woordvoerder. "Dat heeft vooral te maken met de fysieke belasting tijdens de opleiding."

Het is nog niet bekend met hoeveel tijd de opleiding zal worden verlengd.