DEN HAAG - Het nieuwe kabinet wil alle talent in Nederland tot ontwikkeling brengen. Jan Peter Balkenende heeft dat donderdag gezegd in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer.

Volgens de premier is er veel kracht en creativiteit in Nederland aanwezig. Door recht te doen aan ieders mogelijkheden is Nederland in de 21e eeuw tot grote dingen in staat. De premier bedankte voormalig minister Gerrit Zalm voor zijn jarenlange inzet.

Volgens de premier zijn de uitgangspunten goed. Er is een solide financiële basis en de sociale zekerheid en het zorgstselsel zijn hervormd, de economie groeit en het aantal banen neemt toe.

Zes pijlers

De premier schetste de zes pijlers waarop het kabinetsbeleid de komende jaren is gebaseerd. Het gaat dan om een actieve rol in Europa, een concurrerende economie, duurzame leefomgeving, sociale samenhang, veiligheid en een dienstbare publieke sector.

Balkenende benadrukte dat het kabinet in overleg met maatschappelijke organisaties zijn beleid wil uitwerken. Volgens hem is de kennis, ervaring en inzet van alle betrokkenen van groot belang om plannen en ideeën vanuit Den Haag tot een succes te maken.

Milieudoelstellingen

Als voorbeeld noemde de premier de ambitieuze milieudoelstellingen zoals de wens van Nederland een van de schoonste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa te maken. Zo moet iedereen volgens hem meedoen om duurzaam te produceren en consumeren. "Als we er samen alles aan doen, gaat het ons lukken", zei Balkenende.

Zalm

Balkenende heeft voormalig minister Gerrit Zalm van Financiën bedankt voor wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan voor het land. Hij prees zijn "vakmanschap en vaak zichtbaar plezier", die volgens de premier "indruk hebben gemaakt". VVD'er Zalm was twaalf jaar minister van Financiën.

Nieuwe leden

In de Tweede Kamer zijn donderdag vijftien nieuwe leden beëdigd. Het gaat om leden van de regeringsfracties CDA, PvdA en ChristenUnie. In die fracties waren vacatures ontstaan doordat veel Kamerleden minister of staatsscretaris zijn geworden

De verschuiving betekent dat een aantal voormalige Kamerleden, die bij de verkiezingen net buiten de boot vielen, toch weer in het parlement terugkeren, zoals Kadhija Arib (PvdA) en Antoinette Vietsch (CDA). Het voormalige LPF-kamerlid Margot Kraneveldt, die vorig jaar naar de PvdA overstapte, komt nu voor die partij in de Kamer.