DEN HAAG - Het aantal meldingen van integriteitsschendingen door gevangenispersoneel is in vier jaar tijd verdubbeld. In 2002 lag het aantal meldingen van wangedrag op 64, terwijl dat er vier jaar later 130 waren. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie bevestigde woensdag deze cijfers naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws.

Het aantal keren dat een melding werd gevolgd door maatregelen bleef in de genoemde periode ongeveer gelijk. Het CDA en de VVD vragen minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) om opheldering.

Registratie

Justitie schrijft de stijging van het aantal meldingen toe aan een betere registratie. In 2002 is het Bureau Integriteit & Veiligheid aan de slag gegaan, dat voorschrijft wanneer wangedrag moet worden gemeld en vervolgens ook zelf onderzoek instelt.

Volgens de zegsman wordt het integriteitsbeleid sinds de instelling van het nieuwe bureau ook steeds verder aangescherpt.

Integriteitsschending is een breed begrip. Daaronder valt bijvoorbeeld seksuele intimidatie, maar ook het aannemen van geschenken en ongeoorloofde afwezigheid op de werkvloer. Ook gevangenispersoneel met hoge schulden zit fout, omdat dat zich in een kwetsbare positie heeft gemanoeuvreerd.