KERKRADE - Bij een veehouder in Buren zijn woensdag 75 dieren in beslag genomen wegens verwaarlozing. Dat gebeurde door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die dat woensdag liet weten.

Het gaat om 41 runderen en 34 schapen die sterk vermagerd waren omdat ze onvoldoende water en voedsel kregen. De dieren hadden ook huidaandoeningen en wonden aan hun poten. Verder lag volgens de AID in de stal een 20 tot 30 centimeter dikke laag mest waardoor de dieren geen droge ligplaats hadden.

Medewerkers van de AID hadden in januari al ontdekt dat de dieren niet goed werden verzorgd en maakten proces-verbaal op tegen de veehouder. Twee weken later bleek bij een hercontrole dat de situatie was verbeterd. Enkele dagen geleden ontdekte de inspectie dat het weer mis was en besloot de dieren in beslag te nemen.

Tegen de veehouder is wederom proces-verbaal opgemaakt. De dieren zijn naar een opvangadres gebracht.