UTRECHT/DEN HAAG - De moslimorganisaties Islam en Burgerschap (I&B) en stichting Yoesuf beginnen een dialoog over homoseksualiteit. Aanleiding is de discussie die in 2001 is ontstaan na uitspraken van de Rotterdamse imam El-Moumni. Dat kondigden beide organisaties vrijdag aan.

Het is de bedoeling dat moslims in hun eigen omgeving in dialoog gaan met mensen uit andere bevolkingsgroepen. Homoseksualiteit zal in zulke bijeenkomsten onder meer aan de orde komen in relatie tot de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst en het verbod op discriminatie.

In november sprak het gerechtshof in Den Haag El Moumni vrij van het aanzetten tot haat jegens homoseksuelen. De imam had homoseksualiteit een besmettelijke ziekte genoemd, die een gevaar voor de Nederlandse samenleving betekent.

Het project 'De Dialoog' is onderdeel van een brede maatschappelijke dialoog over homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing en ethiek die de twee organisaties samen met het COC en het Humanistisch Verbond hebben georganiseerd. De deelnemers aan de dialoog moeten volgens de organisatoren de gelegenheid krijgen hun persoonlijke verhaal te vertellen zonder dat ze meteen in debat hoeven te gaan.

Yoesuf, informatiecentrum voor islam en homoseksualiteit, presenteerde vrijdag in Amsterdam een training voor (toekomstige) docenten die het gevoelige onderwerp in hun klas met veel moslimleerlingen aan de orde willen stellen. Het doel van de driedaagse training is volgens studiesecretaris O. Nahas niet om "stoute moslimjongeren tolerant te krijgen" maar om hen aan te zetten tot zelfreflectie en discussie.

De initiatiefnemers willen het religieuze verbod dat in de koran op homoseksuele handelingen rust, niet ter discussie stellen. "Daar ga ik niet aan tornen", zei Nahas. "Als je moslims garandeert dat je niet gaat spelen met hun heilige boeken, dan open je de dialoog."

Nahas wil met de training docenten de ogen openen voor de waarden en normen die in de islam achter de ge- en verboden op het gebied van seksualiteit liggen. In de islamitische seksuele ethiek gaat het volgens hem vooral om de afwijzing van de combinatie van macht en seksualiteit.

De affaire-El-Moumni heeft het klimaat om op scholen over homoseksualiteit te praten, verhard, denkt Nahas. Door de negatieve publiciteit over de islam gaan moslimleerlingen zich isoleren of voelen ze zich in de verdediging gedrukt.