ANKARA - Koningin Beatrix, op staatsbezoek in Turkije, had dinsdagavond in Ankara vooral goede woorden voor het gastland. Ze verwacht veel van de onderlinge relatie tussen Turkije en Nederland. Delicate kwesties roerde ze niet aan.

In de rede die ze dinsdagavond uitsprak tijdens het door president Ahmet Sezer aangeboden staatsdiner, zei ze onder meer:

"Heden ten dage wordt Turkije gezien als een sterke NAVO-bondgenoot, die met de andere landen gemeenschappelijke waarden deelt, zoals het respect voor fundamentele vrijheden, en die krachtig optreedt tegen terrorisme en extremistisch geweld."

Toetreding

De vorstin stelde vast dat Turkije en Nederland èn Turkije en Europa de laatste jaren nader tot elkaar zijn gekomen: "Ik denk hierbij natuurlijk in de eerste plaats aan het eind 2004 onder Nederlands voorzitterschap genomen besluit de toetredingsonderhandelingen te beginnen tussen Turkije en de Europese Unie."

Obstakels

De onderhandelingen zullen volgens de koningin 'ongetwijfeld tijdrovend' zijn. Er zullen volgens haar ook 'veel obstakels' moeten worden overwonnen, maar de eerste stappen zijn gezet.

"Bepaald indrukwekkend zijn de vele inspanningen op tal van gebieden die uw land zich de laatste jaren heeft getroost om het bereiken van het gestelde doel mogelijk te maken", vervolgde koningin Beatrix.

Tussenpersoon

Ze memoreerde verder de aanwezigheid en integratie van de vele mensen van Turkse afkomst in Nederland: "Succesvolle jonge Turkse Nederlanders zijn in tal van beroepen en op vele plaatsen in onze maatschappij te vinden: ondernemers, studenten, docenten en politici."

Dat heeft goede relaties opgeleverd tussen Turken en Nederlanders: "De Nederlanders van Turkse afkomst vervullen hierbij vaak de rol van bemiddelaar en tussenpersoon."

"De toenemende vervlochtenheid van onze landen houdt een duidelijke belofte in voor de toekomst," besloot Beatrix haar rede.

Vriend

De president noemde Nederland 'vriend en bondgenoot' en zei dat de 'eerlijke en objectieve' opstelling van ons land is gewaardeerd en dat hij hoopt dat die benadering wordt gecontinueerd.

Nauwlettend

Sezer zei ook dat de Turken grote belangstelling hebben voor de sociale rechten van de 400.000 Turkse mensen in Nederland, het behoud van hun oorspronkelijke taal en culturele identiteit. Een en ander wordt 'nauwlettend' gevolgd.

Voor het bezoek van de koningin is grote belangstelling van de Turkse media. Zo was een uitgebreide registratie van haar aankomst in Ankara al op de Turkse tv te zien.

Behalve het mausoleum van Atatürk, de stichter van het huidige Turkije, bezochten de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Máxima een school en het parlement.