DEN HAAG - De PvdA en SP eisen opheldering van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) over illegale operaties van buitenlandse opsporingsdiensten in Nederland.

De twee fracties in de Tweede Kamer hebben dat dinsdag laten weten in reactie op het bericht dat verscheidene buitenlandse opsporingsdiensten de Nederlandse soevereiniteit hebben geschonden.

Uit verscheidene documenten en verklaringen blijkt dat in elk geval de Amerikanen, de Duitsers en mogelijk ook de Italianen zonder de vereiste toestemming opsporingsactiviteiten op Nederlandse bodem hebben uitgevoerd.

PvdA'er Aleid Wolfsen wil weten of de minister daarvan op de hoogte is en, zo ja, wat voor acties de bewindsman daarop heeft ondernomen tegen de betrokken landen en welke resultaten die inspanningen hebben gehad.

Vertrouwen

Wolfsen: "De internationale samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Mocht blijken dat nu ook buiten de verdragen om door buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland wordt opgetreden, dan raakt dat de kern van het vertrouwensbeginsel. Daarom is het zo belangrijk dat dit soort zaken worden uitgezocht." Jan de Wit (SP) noemt het "ernstig dat dit gebeurt".

Eerder is komen vast te staan dat drugsbestrijders van de Amerikaanse DEA al een keer in Nederland over de schreef zijn gegaan. De Amerikanen zetten een burgerinfiltrant op Nederlands grondgebied in, zelfs nadat de Nederlandse autoriteiten dat nadrukkelijk hadden verboden. Toenmalig minister van Justitie Donner heeft de Amerikanen januari vorig jaar om opheldering gevraagd. Tot nu toe is daar volgens het ministerie van Justitie nog geen bevredigend antwoord op gekomen. Wolfsen wil weten wanneer de minister dat wel verwacht.

Overheid

Kamerlid Hero Brinkman van de Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt dat "de overheid veel te mak reageert". "Het is van de zotten als buitenlandse opsporingsdiensten zich op eigen houtje in Nederland roeren." Brinkman overweegt eveneens vragen te stellen aan minister Hirsch Ballin.

CDA'er Sybrand van Haersma Buma benadrukt dat buitenlandse opsporingsdiensten zich aan de Nederlandse regels moeten houden. Het is volgens hem belangrijk alert te zijn op alle mogelijke signalen over dit soort zaken, omdat de relatie tussen landen in het geding kan zijn.

"Wij bepalen onze rechtsstaat", stelt Van Haersma Buma. Als blijkt dat buitenlandse opsporingsdiensten die schenden, moet ons land volgens hem verhaal gaan halen.