DEN HAAG - Er stonden vorig jaar 1888 files minder dan in en gemiddeld waren de files bovendien iets korter. Wel duurde het langer voordat ze geheel waren opgelost. De zogenoemde filezwaarte is daardoor met 8 procent gedaald.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat hanteert dit begrip, waarbij per file de gemiddelde lengte en duur worden vermenigvuldigd, als criterium bij het antifilebeleid. In totaal stonden er vorig jaar 32.897 files, terwijl dit aantal in 2001 nog flink was toegenomen tot 34.785.

Volgens een woordvoerster van het ministerie wordt de daling van het aantal files veroorzaakt door de teruggang van de economische groei, maar ook door maatregelen die het ministerie heeft genomen. Zo is het beruchte filetraject op de A2 Vianen-Everdingen iets gezakt in de file top-50 door de ingebruikname van een spitsstrook.