RIJSWIJK - Uitgeprocedeerde asielzoekers lopen nog altijd risico's door de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hen aan vertegenwoordigers van het land van herkomst presenteert. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

Zo weet de betrokkene niet welke informatie is verstrekt aan het land van herkomst en kan hij daardoor ook niet aangeven of daarin risico's schuilen.

Brenninkmeijer maakte dinsdag de resultaten bekend van zijn studie naar de presentatie van uitgeprocedeerde asielzoekers voor hun uitzetting.

Tolk

Hij adviseert dat er altijd een Nederlandse ambtenaar en zo nodig een tolk aanwezig is. Brenninkmeijer stelt verder voor dat de uitgeprocedeerde asielzoeker meer openheid krijgt over wat hem te wachten staat. Aanleiding voor het onderzoek waren vier individuele klachten en een verzoek van Vluchtelingenwerk Nederland.

Angst

Uit het onderzoek van Brenninkmeijer blijkt niet dat voormalige asielzoekers gevaar lopen doordat tijdens de presentaties expliciet asielgerelateerde informatie is verstrekt. Het onderzoek van de Nationale ombudsman toont wel aan dat door de manier waarop presentaties op dit moment gebeuren gevoelens van angst en onzekerheid kunnen ontstaan.

De procedure is op onderdelen onvoldoende doorzichtig. De betekenis van vragen die tijdens de presentatie worden gesteld is hierdoor ook onduidelijk.

Taal

Verder heeft de ombudsman geconstateerd dat een deel van de presentaties plaatsheeft zonder dat Nederlandse ambtenaren hierbij aanwezig zijn. Wanneer zij wel aanwezig zijn, is het voor hen niet altijd mogelijk om het gesprek te volgen, omdat zij de gebruikte taal niet verstaan.

Klachten

Aanleiding voor het onderzoek waren vier individuele klachten en een verzoek van Vluchtelingenwerk Nederland. De klachten hadden betrekking op het verstrekken van vertrouwelijke informatie door de IND aan de vertegenwoordiging van het land van herkomst.

Het onderzoek van de ombudsman spitste zich toe op op de manier waarop de presentaties van asielzoekers uit Armenië, Azerbeidzjan en Syrië plaatshebben en de manier waarop de IND ex-asielzoekers hierover informeert.

Commotie

Vorig jaar ontstond veel commotie over de gesprekken die een Syrische overheidsdelegatie had gevoerd met tientallen uitgeprocedeerde en illegale Syriërs in gebouwen van de IND. Het doel daarvan was de identiteit en nationaliteit van de betrokkenen vast te stellen om een eenmalig reisdocument (laissez-passer) te kunnen regelen waarmee ze naar hun land kunnen terugkeren.

De IND was na twaalf gesprekken niet meer welkom, omdat de delegatie volgens de toenmalige minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) vond dat de gesprekken stroef verliepen door de aanwezigheid van de dienst. Ook mochten er geen advocaten bij zijn.