DRIEBERGEN - De politie mag vanaf volgend jaar niet langer automatisch vingerafdrukken die zijn aangetroffen bij misdrijven vergelijken met bestanden van vingerafdrukken van asielzoekers. Alleen als er aanwijzingen zijn dat een asielzoeker bij een misdrijf betrokken is, mag de politie het bestand van vingerafdrukken van vluchtelingen doorzoeken.

Tot op heden worden vingerafdrukken die op de plaats van een misdrijf zijn gevonden met die van alle asielzoekers vergeleken. Dat komt omdat vingerafdrukken van vluchtelingen en criminelen in hetzelfde computersysteem staan.

In het verleden leverde dit volgens de dienst Nationale Recherche Informatie (NRI) in Driebergen, die het systeem beheert, tientallen toevalstreffers op bij misdrijven als woninginbraken. Namen van niet als crimineel geregistreerde asielzoekers werden in die gevallen doorgegeven aan de politie.

Zware misdrijven

Volgens woordvoerder A. Folgerts van de NRI heeft de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens per 1 september gevolgen voor de huidige praktijk. Alleen bij zware misdrijven mogen namen van asielzoekers nog worden doorgegeven aan de politie, meent hij. Het gevolg is volgens hem dat de politie zo tientallen verdachten laat lopen.

Bestanden worden gescheiden

Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie wordt in de huidige overgangsfase van de wet echter nog steeds uitgegaan van inbraken als ondergrens. Wel worden volgens hem de regels zo snel mogelijk aangescherpt. De bestanden voor asielzoekers en criminelen worden technisch gescheiden. Voordat het bestand voor asielzoekers kan worden geraadpleegd, moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan.