VOORBURG - De thuiszorg had in 2005 minder oudere cliënten dan het jaar daarvoor. Maar ondanks een afname van ruim 12.000 tot 596.000 mensen is het aantal thuiszorguren met 1 procent gestegen.

Dat blijkt uit maandag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname van het aantal personen met thuiszorg in 2005 doet zich voornamelijk voor bij vrouwen tot 85 jaar. Het CBS geeft geen verklaring voor die afname.

Onder 85-plussers stijgt het aantal mannen en vrouwen, dat thuiszorg krijgt. Volgens het CBS is dat een gevolg van het feit dat mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Vanaf 90 jaar neemt het aandeel van de bevolking met thuiszorg af. Een groot deel van deze ouderen ontvangt zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Daling

Het CBS noemt de daling van het aantal cliënten opvallend. In de periode 1999-2004 steeg het aantal ouderen met thuiszorg nog met 22 procent. De daling is mogelijk van tijdelijke aard, veronderstellen de statistici. Voorlopige cijfers van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) duiden erop dat het aantal personen met thuiszorg in 2006 weer iets toeneemt.

Het gemiddelde aantal uren thuiszorg per persoon nam in 2005 met vijf uur toe tot 152 uur, een stijging van 3,2 procent. In 1999 kregen cliënten nog gemiddeld 122 uren zorg. Het toenemende aantal uren thuiszorg is mede het gevolg van de trend om mensen thuis te helpen en niet op te nemen.