DEN HAAG - In 2001 was 8 procent van de 340.000 spoedritten van ambulances niet binnen de vereiste vijftien minuten na een melding ter plaatse. Een herverdeling van ambulanceposten, waarvoor de overheid al plannen heeft gemaakt, kan dit probleem maar ten dele oplossen.

Dat blijkt uit een analyse van de probemen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft gemaakt. Slechts 20 procent van de overschrijdingen is het gevolg van ongunstige spreiding. Bij de rest spelen andere oorzaken.

Nu kan 93 procent van de inwoners van Nederland in een spoedgeval binnen een kwartier met een ambulance worden bereikt. Dat betekent dat 7 procent, oftewel 1,1 miljoen mensen, er niet op kan rekenen dat een ambulance binnen de vereiste vijftien minuten ter plaatse is. De grootste knelpunten zitten in regio's in onder andere West-Brabant, Midden-Limburg en Overijssel. Een betere spreiding biedt hier soelaas.

De Geus

Minister De Geus van Volksgezondheid, aan wie het rapport donderdag werd overhandigd, wil de urgente knelpunten onmiddellijk aanpakken. Hij maakt daarvoor eenmalig geld vrij zodat begonnen kan worden met het verplaatsen van posten. Een bedrag kon hij nog niet noemen. Maar het ligt in de orde van grootte van enkele miljoenen.

Het volgende kabinet zal structureel geld beschikbaar moeten stellen, aldus De Geus. Het percentage van 93 procent moet wat hem betreft in ieder geval worden verhoogd naar 95.

Dat lukt volgens het RIVM-rapport door vijftig ambulanceposten te verplaatsen en drie extra posten in te richten. Om het percentage op te krikken tot 97 moeten er veertig posten bijkomen.

Kwartier

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen een kwartier een ambulance heeft, zou het aantal standplaatsen moeten worden uitgebreid van naar 296, aldus de berekeningen.

Het scheelt ook als ambulances niet meer allemaal vanuit een vaste standplaats werken, maar al 'mobiel' zijn. Het RIVM tekent bij de analyse aan dat veel overschrijdingen plaatshebben in gebieden waar een ambulance in theorie wel binnen een kwartier ter plaatse kan zijn. Dan kan het overmacht zijn en bijvoorbeeld worden veroorzaakt door verkeersproblemen.

Wat het effect is van betere spreiding en paraatheid is, valt niet te zeggen. Bij de registratie van de ritten wordt nu niet aangegeven waardoor ambulances te laat komen.