AMSTERDAM - Ongeveer 2000 mensen hebben zondag op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Ze legden kransen neer en hielden een defilé bij het standbeeld van de Dokwerker, dat symbool staat voor de stakers.

Burgemeester Job Cohen van Amsterdam hield een korte toespraak, gevolgd door een voordracht van actrice en regisseur Cox Habbema.

Bezetters

Zondag precies 66 jaar geleden legden duizenden werknemers uit Amsterdam en omgeving het werk neer uit protest tegen het optreden van de Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers ten opzichte van de joden.

Dezelfde avond stelden de nazi's een uitgaansverbod in en door het geweld van de Duitse ordetroepen kwam er in Amsterdam geen tweede stakingsdag.

Moedig

Cohen vroeg zich in zijn toespraak af of mensen tegenwoordig net zo moedig zouden zijn als toen. "Ik weet niet hoe het u vergaat bij herdenkingen aan de oorlog, bij mij dringt zich niet zelden de vraag op wat wij zouden doen. Zouden wij voldoende heldhaftig, vastberaden en barmhartig zijn als het erop aankomt? Ik weet het niet."

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 ziet de jaarlijkse herdenking ook als een protest tegen verschijnselen als antisemitisme, racisme en onverdraagzaamheid.

Razzia's

De Mozes en Aäronkerk in Amsterdam had zondag wederom een kleine tentoonstelling ingericht met foto's van razzia's op joodse mannen, in 1941, op het Jonas Daniël Meijerplein. Die razzia's waren de directe aanleiding voor het uitbreken van de Februaristaking.