WASHINGTON - De verschillen tussen arm en rijk zijn groter dan ooit in de Verenigde Staten en het aantal allerarmsten is in drie decennia niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoeksrapport van het Amerikaanse krantenconcern McClatchy.

Bijna zestien miljoen Amerikanen leven in diepe armoede, blijkt uit de laatst beschikbare bevolkingsgegevens uit 2005 die zijn geanalyseerd. Dat is ruim een kwart meer dan in 2000.

De definitie is een gezin van vier met twee kinderen dat van minder dan 9903 dollar (7540 euro) per jaar moet rondkomen. Dat bedrag is de helft van de door de overheid vastgestelde armoedegrens. Voor individuen is het criterium 5080 dollar (3868 euro) of minder.

Armoedegrens

Deze groep vormt 43 procent van de in totaal 37 miljoen Amerikanen die in 2005 onder de armoedegrens leefden. Dat percentage was sinds 1975 niet zo hoog. De VS hadden in 2005 bijna 300 miljoen inwoners. Afro-Amerikanen en Spaanstalige Amerikanen zijn relatief oververtegenwoordigd in de groep allerarmsten.

De toegenomen armoede staat in scherp contrast met de economische opleving sinds 2001. De gemiddelde lonen blijven achter bij flink de toegenomen arbeidsproductiviteit, terwijl de bedrijfswinsten en topinkomens maar blijven stijgen.