DEN HAAG - De Tweede Kamerleden Mirjam Sterk en Wim van de Camp willen opheldering van minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie) over uitlatingen die ze donderdagavond deed over het dragen van een boerka.

Voor de NOS-camera zei de nieuwe minister dat gezichtsbedekkende kleding onwenselijk is in openbare functies of banen waarbij menselijk contact belangrijk is. Maar met het dragen van een boerka op straat heeft Vogelaar minder problemen.

Verbod

Sterk en Van de Camp willen van haar weten welke stappen Vogelaar gaat nemen om het dragen van gezichtsbedekkende kleding in ongewenste situaties tegen te gaan.

In de vorige kabinetsperiode steunde het CDA een motie om het dragen van boerka's in het openbaar te verbieden. In het regeerakkoord is echter van dit verbod afgezien.

Wilders

De Partij voor de Vrijheid (PVV) gaat in reactie op de uitlatingen van Vogelaar een eigen wetsvoorstel indienen om het dragen van een boerka in het openbaar te verbieden. Wilders wees erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet tot twee keer toe in een motie van zijn partij heeft gedwongen een algeheel boerkaverbod in de openbare ruimte te regelen.

"Dus niet alleen op het werk, maar ook op straat", zei Wilders. Hij noemde de uitspraken van Vogelaar zeer verrassend. "Alsof er niets is gebeurd. Dit is een totaal verkeerd signaal. Misschien een beetje naïef, maar ik ging ervan uit dat het na twee moties van de Kamer wel zou worden uitgevoerd", zei de fractievoorzitter.

Wilders hoopt bij de voorbereiding van zijn initiatiefwetsvoorstel samen te werken met regeringspartij CDA en oppositiepartij VVD. Die steunden tot dusver de moties van Wilders om het dragen van boerka's in het openbaar te verbieden. De nieuwe coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie waren al tegen.

Verbod

Toenmalig VVD-minister Rita Verdonk kondigde vorig jaar nog aan dat er een algemeen verbod komt op gezichtsbedekkende kleding in de publieke ruimte, zoals op straat en in de bus. Het nieuwe kabinet heeft dit in het regeerakkoord echter afgezwakt en stelt dat gelaatsbedekkende kleding kan worden verboden om de openbare orde en veiligheid te beschermen.

VVD

"Als dit de lijn-Vogelaar is, dan krijgen we nog een boel heibel in de Kamer", stelde VVD-Kamerlid Henk Kamp in een reactie. "De boerka is het symbool voor niet meedoen, er buiten staan en klein gehouden worden. Dat is het tegenovergestelde van integratie en moet zoveel mogelijk worden tegengegaan", aldus Kamp.