DEN HAAG - Minister Ab Klink van Volksgezondheid streeft er naar om in een jaar tijd een rookverbod in de horeca te realiseren.

Dat is sneller dan verwacht. In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet staat wel dat er in overleg met de sector een rookverbod moet komen, maar er wordt geen datum genoemd. Het moet in elk geval gebeuren in deze kabinetsperiode en die loopt in 2011 af.

Stappenplan

Klink deed zijn uitspraak donderdagavond tijdens het televisieprogramma van de NOS met de nieuwe bewindspersonen. Zijn voorganger Hans Hoogervorst had al met de horeca een stappenplan afgesproken waarin staat dat de sector tot 2009 de tijd krijgt om het roken terug te dringen.

Dit voorjaar komt er een evaluatie over de resultaten daarvan. Mocht er te weinig zijn gebeurd, dan zou Hoogervorst versneld een verbod invoeren.

Voor de antirooklobby Clean Air Nederland (CAN) kan het rookverbod niet snel genoeg ingaan. Hoewel de organisatie "zeer verheugd" is met het plan van Klink, eist Clean Air Nederland dat het verbod al op 1 juli 2007 ingaat.