AMSTERDAM - De Amsterdamse Burgemeester Job Cohen, die wordt genoemd als mogelijk kandidaat voor het premierschap namens de PvdA, waarschuwt voor de gevolgen die een kabinet van CDA en VVD zou hebben voor de integratie van minderheden.

"Het risico zit erin dat de nu opgetreden verwijdering tussen mensen doorzet in een coalitie van CDA en VVD", zegt Cohen donderdag in een vraaggesprek met Het Financiële Dagblad.

"De VVD zit toch op een andere lijn, die van de harde hand. Ik wil op bepaalde punt ook niet zachtzinnig zijn, maar het doel is de samenleving bij elkaar te houden. Zalm slaat andere taal uit. Dat is een verschil in benadering", aldus Cohen. De sociaal-democraat weigert in het vraaggesprek in te gaan op de vraag of hij beschikbaar is voor het premierschap als de PvdA de grootste partij zou worden.

Cohen zegt dat hij twijfels heeft over de "over elkaar heen buitelende verhalen van dit en dat moet strenger. Dat leidt er alleen maar toe dat immigranten zich afkeren van de samenleving."

Hij zegt verder dat Nederland een open samenleving moet blijven. "We hebben vreemdelingen hier gehaald om werk op te knappen waar we zelf geen trek meer in hadden. We hebben ze daarvoor nog nodig. De bloemenveiling in Aalsmeer en Schiphol kunnen niet meer draaien zonder allochtone werknemers. Vergis je niet: bij veel allochtonen is er een enorme gretigheid om het in Nederland te gaan maken, een gretigheid die ik bij autochtonen wel eens mis."