AMSTERDAM - Het Gerechtshof in Amsterdam moet zich opnieuw buigen over het fouilleerbeleid in de hoofdstad. Dat heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, deze week beslist. Het hof heeft in een eerdere uitspraak een geplande evaluatie van de gemeente Amsterdam over de fouilleeracties achterwege gelaten, bleek donderdag uit de uitspraak van de Hoge Raad.

Het hof in Amsterdam oordeelde in 2005 dat de gemeente een "ernstig tekortschietende motivering" had om in het centrum preventief te gaan fouilleren. De geldigheid van het besluit was onduidelijk geformuleerd en de grenzen van het gebied waren niet goed aangegeven. Daardoor sprak het een Amsterdammer vrij die zich drie jaar geleden weigerde te laten fouilleren op het Waterlooplein. Het parket in Amsterdam ging namens de gemeente in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Grenzen

De Hoge Raad vindt het niet begrijpelijk waarom het hof een notitie van de gemeente uit 2002 niet in zijn oordeel heeft meegenomen. In die notitie meldt burgemeester Job Cohen dat een evaluatie de vraag moet beantwoorden in hoeverre de grenzen van de gekozen risicogebieden juist zijn en of er na verloop van tijd ook andere gebieden in aanmerking komen voor fouilleeracties.

Cohen had Amsterdam Centrum en Zuidoost aangewezen als risicogebieden omdat het aantal vuurwapenincidenten daar niet afnam. De politie kreeg de bevoegheid iedereen te mogen fouilleren om wapens en munitie op te sporen. Na de uitspraak van het hof wijzigde Cohen zijn besluit en somde uitvoerig redenen op waarom hij de binnenstad en Zuidoost als risicogebieden zag. Ook verkortte hij de termijn waarin de politie fouilleeracties mag houden van 24 maanden naar twaalf.