DEN HAAG - Koningin Beatrix beëdigt donderdagmiddag het vierde kabinet onder leiding van premier Jan Peter Balkenende. In de 91 dagen sinds de Tweede Kamerverkiezingen is de nieuwe coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie gevormd.

Na de beëdiging toont het nieuwe kabinet zich op het bordes van paleis Huis ten Bosch. 's Ochtends komen de zestien ministers al bijeen voor het zogheten constituerend beraad, een vergadering om de laatste zaken te regelen.

Vrijdag is de eerste officiële ministerraad. Volgende week donderdag praat de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet.