DEN HAAG - De 27 ministers en staatssecretarissen van het vierde kabinet onder leiding van premier Jan Peter Balkenende zijn woensdagmiddag in het Catshuis in Den Haag bijeen voor een informele kennismaking.

Ingewijden hebben dat bevestigd. Naast een kennismaking is er ruimte om nieuwe bewindslieden bij te praten over wat hen te wachten staat. Donderdagmiddag wordt het nieuwe kabinet officieel beëdigd.

Lang

Daarmee komt er een einde aan een kabinetsformatie die bovengemiddeld lang heeft geduurd: 91 dagen. De vorming van het vierde kabinet staat op de zevende plaats in de lijst van langste formaties. Het gemiddelde van de formaties na de oorlog ligt op ongeveer 72 dagen.

Deze kabinetsformatie begon, na de gebruikelijke consultatieronde met alle fractievoorzitters, met gesprekken tussen CDA, PvdA en SP. Die liepen vrij snel stuk.

Na een weekje vrij in verband met Kerstmis begonnen de fractieleiders van CDA, PvdA en ChristenUnie begin januari met de onderhandelingen onder leiding van informateur Herman Wijffels. Op dinsdag 6 februari stemden de partijen in met het regeerakkoord. Formateur en CDA-leider Jan Peter Balkenende vormde daarna zijn ministersploeg.

Drees

Als lijmpogingen en tussentijdse kabinetten niet worden meegerekend, is de kortste formatie die van Drees I in 1948. De formatie duurde 30 dagen.

Den Uyl

De langste formatie tot nog toe is de slopende van 1977. Nadat een reeks van pogingen om het tweede kabinet-Den Uyl in elkaar te timmeren faalde, trad in december van dat jaar na liefst 208 dagen het kabinet Van Agt/Wiegel aan van CDA en VVD. Andere langdurige formaties waren die in 1956 (met 122 dagen) op weg naar Drees-3 en die in 1973 van het kabinet-Den Uyl met 163 dagen.