HOENSBROEK - Staatssecretaris Ross van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Limburg aangewezen als koploper voor het terugdringen van de wachtlijsten voor de zorg. Ze deed dat woensdag tijdens een werkbezoek aan deze provincie.

Concreet betekent dit dat Ross gaat zoeken naar mogelijkheden om de huidige wetgeving en regels die momenteel de vermindering van de wachtlijsten in Limburg bemoeilijken, te veranderen. De provincie kan dan op experimentele basis doorgaan met het opzetten van een zorgsysteem, waarbij hulpbehoevenden thuis opvang krijgen. Daardoor worden de zorgcentra en verpleeghuizen ontlast.

De bedoeling is dat de rest van Nederland leert van de Limburgse projecten. Woningen van mensen die zorg nodig hebben, krijgen extra voorzieningen en in de toekomst komen centra vanwaaruit "vliegende zusters" binnen een kwartier dag en nacht hulp kunnen bieden. Op die manier kunnen mensen in hun eigen omgeving blijven functioneren. Deze manier van werken is op termijn goedkoper dan opname in revalidatiecentra, verpleeghuizen of tehuizen voor geestelijk gehandicapten.

Proefregio

In Nederland zijn meer provincies of regio's als proefregio aangewezen bij het bestrijden van de wachtlijsten. Limburg loopt daarin echter zodanig voorop, dat er stagnatie dreigt op te treden door de huidige wetgeving. In het Limburgse systeem staat de vraag van de patiënt centraal, waar de landelijke regelgeving nog uitgaat van het aanbod van bestaande diensten.

In Limburg staan momenteel 5600 mensen op een wachtlijst voor verpleeghulp. Gedeputeerde M. Eurlings (CDA) verwacht dat deze wachtlijst op korte termijn gehalveerd kan worden. De staatsecretaris zei nog geen geld toe. Ze wacht eerst af of er door verbeterde samenwerking extra gelden vrijkomen. Daarna bekijkt ze waar nog financiële gaten gedicht moeten worden.