DEN HAAG - Het circuit van Zandvoort mag geen zeven dagen extra per jaar uitzonderlijke geluidsoverlast produceren. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een bodemprocedure die onder meer de stichting Geluidshinder Zandvoort en de stichting Duinbehoud hadden aangespannen.

Aanleiding voor de procedure was een milieuvergunning die de provincie Noord-Holland had verleend aan het circuit. Met de vergunning werd het aantal dagen waarop extra lawaai mag worden geproduceerd uitgebreid van vijf naar twaalf. Het circuit wilde de extra dagen gebruiken voor grote internationale autosportevenementen.

Vergunning

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hadden na een belangenafweging de vergunning verleend om bedrijfseconomische redenen. Zo zouden de in het circuit gedane investeringen zich terugverdienen en zou de concurrentiepositie van het circuit verbeteren ten opzichte van andere internationale circuits.

Bezwaar

Onder meer de stichting Geluidshinder Zandvoort, de stichting Duinbehoud en omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning van de provincie. Zij stelden dat meer racedagen zouden zorgen voor meer geluidshinder en een slechtere luchtkwaliteit.