RIJSWIJK - Een op de twintig Nederlanders vast tijdens de 40-dagen tijd die woensdag (Aswoensdag) is begonnen. Dat blijkt uit een telefonische enquête onder 1300 mensen van GFK Panel Services in opdracht van Kerk in Actie, waarvan de resultaten woensdag zijn bekendgemaakt.

Bekijk video

In de christelijke traditie zijn de veertig dagen voor Pasen een periode van inkeer en bezinning. Sober eten blijkt de meest gebruikte vorm om daar uiting aan te geven (50 procent).

Van de mensen die vasten, zegt bijna een derde (31 procent) geen zoetigheid en lekkernijen te nemen, ziet 20 procent af van alcohol en eet 19 procent geen vlees.