ZEIST - Nederland zal op korte termijn niet meer voldoende stroom produceren om tegemoet te komen aan de binnenlandse vraag. Dat betekent dat 'het blijven branden van het licht' afhankelijk wordt van importen. Dit voorspellen onderzoekers van Cap Gemini Ernst & Young in het woensdag gepubliceerde rapport 'Trends in Energy 2003'.

Het onderzoeks- en adviesbureau heeft berekend dat tegen 2006 de binnenlandse vraag naar elektriciteit vereist dat de Nederlandse centrales in totaal een productiecapaciteit van 22.500 megawatt hebben. Dit zit dichtbij de huidige capaciteit van 23.000 megawatt.

Het is echter onrealistisch om ervan uit te gaan dat die productiecapaciteit altijd voor de volle 100 procent kan worden benut. Realistisch is een percentage van 85, menen de onderzoekers. Ze concluderen dan ook dat Nederland op korte termijn niet meer zelfvoorzienend zal zijn.

Nederland is in dit opzicht niet uniek. Ook in Zweden en Italië doet zich deze situatie voor. Volgens de onderzoekers is de afhankelijkheid van stroomimporten op zichzelf niet dramatisch. Maar het vereist wel dat producenten, stroomleveranciers en (groot)verbruikers elkaar goed informeren, niet alleen in Nederland maar ook in de omringende landen en tussen de landen onderling.

Windenergie

In Nederland is sinds 2000 nauwelijks opwekkingscapaciteit voor stroom bijgekomen, op wat windenergie na. Pas in 2006 zal er volgens de huidige plannen voor de bouw van centrales een flinke toename komen van de capaciteit, aldus de onderzoekers.