DEN HAAG - Jan Peter Balkenende heeft dinsdag zijn formatiewerkzaamheden afgerond. Hij ontving de laatste twee kandidaat-bewindslieden voor een gesprek: de CDA'er Jan Kees de Jager, die staatssecretaris van Financiën wordt, en Tineke Huizinga van de ChristenUnie, de nieuwe staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De Jager kwam de afgelopen dagen in opspraak door mediaberichten over zijn verleden als internetondernemer. Een bedrijf waarvan hij aandeelhouder is, bleek pensioenpremies te laat te hebben afgedragen en een onderneming waarvan hij een belangrijke leverancier was, ging failliet.

Volgens De Jager treft hem in beide gevallen geen blaam, zo zei hij na afloop van zijn gesprek met Balkenende. De formateur ziet dan ook geen beletselen voor zijn benoeming.

De Jager heeft, zoals gebruikelijk bij nieuwe bewindslieden, zijn zakelijke belangen ondergebracht in een stichting waarover hij geen zeggenschap heeft. De nieuwe staatssecretrais verwacht niet dat zijn activiteiten als ondernemer hem blijven achtervolgen. "Ik hoop dat ik op mijn daden word beoordeeld. Ik begin met veel enthousiasme aan mijn nieuwe functie."

Bos en Rouvoet

Balkenende had dinsdag ook een langdurig onderhoud met de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie en met de nieuwe vice-premiers Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie). Daarbij werden onder meer de portefeuilleverdeling van de bewindslieden definitief vastgesteld, aldus ingewijden. Daarover waren wat strubbelingen ontstaan.

Het ging vooral over de taakafbakening tussen het departement van Economische Zaken, waar Maria van der Hoeven (CDA) minister wordt, en dat van Milieu, dat onder de hoede komt van Jacqueline Cramer (PvdA). Volgens een betrokkene is overeengekomen dat het energiebeleid bij Economische Zaken blijft.

Ook is afgesproken met welke onderwerpen Tineke Huizinga zich als staatssecretaris van Verkeer gaat bezighouden. Volgens een bron krijgt zij een pakket dat qua zwaarte vergelijkbaar is met dat van VVD'er Melanie Schultz in het zittende kabinet.

Het nieuwe kabinet wordt donderdag beëdigd. Vooraf vindt het zogeheten constituerend beraad plaats, de eerste bijeenkomst van de nieuwe bewindslieden. Vrijdag houdt de ministerraad zijn eerste reguliere vergadering. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.