MAASTRICHT - De Limburgse stad Maastricht zal in de toekomst onvoldoende beschermd zijn tegen mogelijke overstromingen van de Maas. Dat heeft het waterschap Roer en Overmaas woensdag laten weten aan minister De Boer van Verkeer en Waterstaat, die in Maastricht op bezoek was. Het waterschap zegt zeker 15 miljoen euro extra nodig te hebben voor het verhogen en verbeteren van kades in en rond Maastricht.

Het projectbureau De Maaswerken begint weliswaar binnenkort met grootschalige beveiliging van de Maas. Daardoor is de kans groot dat overstroming van de rivier in heel Limburg na 2017 wordt teruggebracht tot eens in de 250 jaar. Maastricht valt hier echter buiten, aldus het waterschap.

"Mocht de waterstand in de Maas ooit zo hoog komen als waar de bescherming in de rest van de provincie in voorziet, dan treedt de zogeheten Heugemer Overlaat weer in werking", legt een woordvoerder van het schap uit. "Net als voor de aanleg van het Julianakanaal in het midden van de jaren zestig zal het water van de Maas zich dan een weg gaan zoeken ten oosten van Maastricht, om het stadsdeel Wijck heen. Concreet betekent dit dat hele delen van Heugem, Randwyck, Heer, Scharn en Limmel onder water komen te staan."

Waterkering

De huidige waterkering is op veel plaatsen in en rond Maastricht tot 120 centimeter te laag, constateert het waterschap. Om deze kades te verhogen, is 15 miljoen euro nodig.