DEN HAAG - Justitie laat een knieslot ontwikkelen voor tbs'ers die met verlof gaan. Het knieslot dwingt de tbs'er automatisch in de hurkstand als hij zich te ver van zijn begeleiders verwijdert. Samen met een elektronisch volgsysteem via de enkelband en de inzet van bewakers moet het knieslot voorkomen dat tbs'ers op de vlucht slaan.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dinsdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen gelden voor de eerste keren dat een tbs'er met verlof mag. Als blijkt dat hij zich telkens goed gedraagt, wordt de beveiliging verminderd.

Stroom

De minister heeft het onderzoeksinstituut TNO laten kijken naar drie beveiligingsmethoden die een vlucht bemoeilijken. Naast het knieslot is ook gekeken naar het gebruik van een stroomslot en de naaldloze injectie van een slaapmiddel. De twee laatste hulpmiddelen maken echter een te ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit.

Het stroomslot verlamt de beenspieren die nodig zijn om te bewegen. Het nadeel hiervan is dat een te hoge dosis stroom blijvend letsel kan veroorzaken. Voor de injectie van een slaapmiddel geldt eenzelfde soort probleem, omdat de benodigde dosis verschilt per persoon. Hirsch Ballin noemt verdere experimenten met deze systemen daarom niet verantwoord.

Bewaker

Zoals eerder toegezegd krijgen tbs'ers tijdens de eerste verloffase naast een sociotherapeut ook een bewaker mee. De minister laat de geweldsinstructie aanpassen, waardoor de bewaker verplicht is in te grijpen op het moment dat een tbs'er de benen neemt. Daartoe worden zij uitgerust met onder meer pepperspray.