AMSTERDAM - Dol op de media zijn de Hells Angels niet. De leden van de beruchte motorclub hebben er geen trek in om op alles wat er over hen in de pers verschijnt - en dat is zelden goed nieuws - te reageren. Niettemin hebben zij zich voorgenomen om in de nabije toekomst meer openheid te betrachten, zodat het publiek zelf kan vaststellen dat zij ten onrechte zo'n beroerd imago hebben.

Bekijk video

Dat betoogde de advocaat van de Amsterdamse afdeling, Marnix van der Werf, dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam. Het landelijke parket van het Openbaar Ministerie (OM) probeert via een speciale, civiele procedure de Hells Angels tot verboden organisatie te laten verklaren. De Amsterdamse Angels verweerden zich dinsdag op een openbare zitting. Enkele tientallen leden van de motorclub woonden de zitting bij.

Criminaliteit

Het OM heeft het civiele offensief gericht tegen de zes in Nederland bestaande chapters van de Hells Angels. Volgens officier van justitie Gert Oldekamp maken de individuele leden van de Angels zich stelselmatig en op grote schaal schuldig aan criminalieit, zoals handel in wapens en drugs en het plegen van geweld dan wel het dreigen daarmee.

Strafzaak

Het OM werkt al jaren aan een strafzaak tegen de Angels, die in oktober moet resulteren in een groot strafproces. De misdrijven "raken de grondvesten van onze rechtsstaat en berokkenen de samenleving grote schade", aldus Oldekamp. Zijn vertrouwen in de afloop van de strafzaak is zo groot, dat het OM in november besloot het verzoek tot verbodenverklaring aanhangig te maken. Het bestaan van een club als de Hells Angels is in strijd met de openbare orde, aldus Oldekamp.

Rassendiscriminatie

In de huidige procedure is veel te doen om de rassendiscriminatie waaraan de Hells Angels zich schuldig zouden maken. Volgens Oldekamp geldt er een wereldwijd gehanteerde regel onder de Hells Angels die voorschrijft dat er geen zwarte personen lid van de club kunnen worden. Advocaat Van der Werf bestreed dat voor wat betreft het Amsterdamse 'chapter': als die regel al bestaat, dan houdt Amsterdam zich daar niet aan. Zwarte leden zijn er evenwel niet.

De motorclub Hells Angels is ondergebracht in een aantal stichtingen. De rechtbank vroeg zich hardop af wat er zou veranderen als, in dit geval, de stichting Hells Angels Amsterdam verboden zou worden verklaard. Volgens Oldekamp kunnen in die situatie individuele leden worden vervolgd als zij zich openlijk als Hells Angels blijven manifesteren, wegens lidmaatschap van een verboden organisatie.