DEN HAAG - Een veelbesproken groep van 181 Syriërs krijgt een verblijfsvergunning. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft dat dinsdag toegezegd. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Een nipte Kamermeerderheid steunde enkele dagen voor Kerstmis een motie waarin werd gevraagd de Syriërs een verblijfsvergunning te geven omdat ze gevaar kunnen lopen bij uitzetting naar hun land van herkomst. Hirsch Ballin is het met die argumentatie niet eens.

Wel vindt de minister dat de groep te lange tijd in onzekerheid heeft verkeerd. Om die reden verstrekt hij toch de verblijfsvergunningen. Daartoe maakt Hirsch Ballin gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid.

Motie van afkeuring

De groep Syriërs zorgde een jaar geleden voor opschudding in de Tweede Kamer, toen bleek dat informatie over de asielachtergrond van een aantal van deze vreemdelingen in handen was gekomen van Syrische ambtenaren. Daardoor zouden zij volgens Kamerleden gevaar lopen in eigen land. De kwestie vormde voor de SP, PvdA en GroenLinks aanleiding om een motie van afkeuring in te dienen tegen minister Rita Verdonk, destijds nog verantwoordelijk voor Vreemdelingenzaken. De motie haalde echter geen meerderheid.