DEN HAAG - Ongevallen met vrachtwagens veroorzaken ongeveer één op de tweehonderd files op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van berichtgeving in media over een aanzienlijke toename van het aantal ongevallen met vrachtwagens en als gevolg daarvan het groeiend aantal files in de zomer van 2005.

Van deze trend blijkt geen sprake te zijn geweest. Het aantal ongevallen met doden en ziekenhuisgewonden waarbij vrachtwagens betrokken waren, nam juist significant af.

Reputatie

In het rapport worden meer vooroordelen ontzenuwd. Zo blijkt de slechte reputatie van vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland onterecht. "Er zijn geen redenen aan te nemen dat buitenlandse chauffeurs een onevenredig groot aandeel leveren aan de verkeersonveiligheid op rijkswegen", constateren de onderzoekers.

Over de periode 2000-2005 gebeurden er jaarlijks gemiddeld 127 ongevallen met dodelijke afloop op de snelwegen. Bij 35 van deze ongevallen was tenminste een vrachtwagen betrokken.

Gewonden

Tussen 2003 en 2005 daalde het aantal ongevallen met ziekenhuisgewonden met 12 procent. Het aantal ongevallen met ziekenhuisgewonden waarbij vrachtwagens betrokken zijn, daalde in dezelfde periode met 16 procent.

Beeldvorming

TLN en EVO, de belangenorganisaties van vrachtwagenondernemingen, laten via een woordvoerder weten dat ze blij zijn met de resultaten van het onderzoek. "In tegenstelling tot de beeldvorming toont het rapport aan dat het vrachtverkeer steeds veiliger wordt. Het aantal ernstige ongevallen met vrachtauto's neemt al jaren af, evenals het aantal slachtoffers.

EVO en TLN willen samen met de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat een meerjarenplan opstellen om de verkeersveiligheid nog verder te vergroten."

Berging

De brancheorganisaties pleiten samen met Koninklijk Nederlands Vervoer voor het landelijk invoeren van de mogelijkheid vrachtauto's versneld te bergen na pech of ongeval.

Ze doen dat in een brief aan de Tweede Kamer, die is opgesteld na een succesvolle proef met deze manier van bergen in Utrecht. De organisaties eisen dan wel dat de verantwoordelijkheid voor eventuele meerschade aan voertuig en lading voor risico van Rijkswaterstaat is.