ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) neemt afstand van de uitlatingen van advocaat Bram Moszkowicz dat het hem bewust in diskrediet heeft gebracht om hem zo het verdedigen van Willem Holleeder onmogelijk te maken.

"We hebben Moszkowicz een jaar geleden erop gewezen dat het aan de raadsman zelf is om te bepalen of en in hoeverre hij kan optreden voor de verdachte", liet het landelijk parket maandag weten.

"Het OM heeft de raadsman destijds ook per brief laten weten dat het niet de intentie heeft om hem in diskrediet te brengen", aldus het landelijk parket. "Het OM neemt ook nu krachtig afstand van dergelijke suggesties."

Strafzaak

In de reactie wijst justitie er wel op dat het onderzoek naar Holleeder bepaalde feiten aan het licht bracht.

Daaruit blijkt volgens justitie dat deze verdachte zodanige contacten met zijn raadsman en/of diens kantoor heeft onderhouden, dat dit heeft geleid tot "relevante getuigenverklaringen en andere stukken, die daarom zijn toegevoegd aan het dossier".

"Centraal in het onderzoek staat en zal blijven staan de waarheidsvinding in de strafzaak tegen Holleeder", benadrukt het OM. "Er is geen strafzaak tegen mr. Moszkowicz."