AMSTERDAM - De Russische misdaad investeert grootschalig in Nederland en op de Antillen enAruba. In ons land komt het meeste 'vluchtkapitaal' terecht van alle westerselanden. Dit meldt het Algemeen Dagblad woensdag naar aanleiding van eenonderzoek van het Kernteam Noord-Oost Nederland in Zwolle. Dit politieteamricht zich op onderzoek naar de Oost-Europese misdaad in Nederland.

Volgens het team is slechts 10 procent van de Russische investeringen in onsland onverdacht. Per jaar wordt er in Nederland voor zo'n 200 miljoen eurogeïnvesteerd door Russische zakenlieden. Volgens het politieteam is Nederlandpopulair bij de Russen als 'witwasland'. Het team waarschuwt voor de dreigingdat er grote hoeveelheden crimineel geld in de legale economie wordtgeïnvesteerd. De Oost-Europese georganiseerde misdaad zou vooral liggen in desfeer van financiële misdrijven.

Alleen in het Afrikaanse land Liberia zou een grotere geldstroom aanvluchtkapitaal in omloop zijn. Andere westerse investeringslanden als de VS,Zwitserland en Duitsland komen pas op respectievelijk de vijfde, zesde entiende plaats. Het is het Nederlandse politieteam niet duidelijk waar hetRussische geld precies blijft.

Het team signaleert wel dat de banken en verzekeraars ruime mogelijkhedenverschaffen voor buitenlandse ondernemingen. De bedrijven staan geregistreerdin Nederland, waarna ze zelf weer onder zijn gebracht in andere bedrijven.Bordelen, trustkantoren, handelsondernemingen en transportbedrijven vormencriminele netwerken, zonder dat men kan zeggen dat zij uitsluitend alsdekmantel fungeren.