DEN HAAG - Karla Peijs, de vertrekkend minister van Verkeer waarschuwt haar opvolger Camiel Eurlings (CDA) niet te snel het rekeningrijden in te voeren. In een interview in Het Financieele Dagblad zegt de minister maandag dat bij een te snelle invoering het bestaande draagvlak voor de maatregel zal worden verspeeld.

"Het komende kabinet hecht aan het maatschappelijk middenveld. Dat zullen ze in ere moeten houden", aldus Peijs. De nieuwe regering wil de kilometerheffing voor 2011 invoeren, terwijl het huidige kabinet van 2012 uitging.

Verjaardagsfeestjes

De minister pleit in de krant dat de nieuwe minister niet te overhaast te werk gaat. "Het moet ook technisch 100 procent werken. Je moet niet hebben dat op verjaardagsfeestjes wordt uitgewisseld hoe je met je kastjes kunt knoeien."

De bewindsvrouw zegt dat zij snel na haar aantreden het rekeningrijden hoog op de agenda heeft gezet, "De filetranen die nu worden geplengd, zijn vooral krokodillentranen. Vijf ministers vóór mij zijn over beprijzing uitgegleden."