ROTTERDAM - Iets meer dan de helft van de Nederlanders is er niet trots op om in Nederland te wonen. Dat geldt vooral voor mensen in de hoogste en laagste sociale klasse, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Research International.

Van de ruim duizend ondervraagden gaf 52 procent aan niet tevreden te zijn met Nederland. Een belangrijke reden voor de onvrede is de huidige politieke situatie. Bijna 20 procent van de ondervraagden schaamt zich voor politiek Nederland. Criminaliteit, zinloos geweld en een toenemend gevoel van onveiligheid geeft 15 procent als oorzaak aan.

Het allochtonenbeleid laat volgens 10 procent van de bevolking te wensen over. Deze groep vindt dat er teveel buitenlanders in Nederland wonen en zegt zich 'buitenlander in eigen land te voelen'.

'Nederland is gewoon een fijn land', 'Ik voel me gewoon Nederlander' en 'Ik zou nergens anders willen wonen' wordt vaak genoemd door mensen die wel trots zijn dat ze in Nederland wonen.