LAUWERSOOG - Militair oefenterrein Marnewaard in het Lauwersmeergebied zal worden gebruikt als waterbergingsgebied bij extreme wateroverlast. Dit plan staat in het ontwerp-waterbeheersplan van het waterschap Noorderzijlvest.

Het waterschap gaat samen met het ministerie van Defensie onderzoeken of het gebied geschikt is. Het gebied is rond de 2000 ha groot. Mocht het plan doorgaan, dan zullen de gebouwen van de militairen met kades omgeven worden. De militairen moeten bij overstroming van het gebied dan tijdelijk elders oefenen.

Het plan past in de visie van de Unie van Waterschappen. Zij liet politiek Den Haag afgelopen maand weten dat er de komende tien jaar 350.000 hectare land nodig is als overloopgebied. Volgens de Unie moet waterberging een prominente plaats innemen in de verwerking van wateroverlast.