AMSTERDAM - De PvdA spreekt zich zaterdag tijdens een partijcongres in Zwolle uit over deelname aan het nieuwe kabinet en over de nieuwe bewindslieden. Het partijbestuur adviseert de leden in te stemmen met toetreding tot het kabinet. Het congres stond een week eerder op de agenda, maar is verschoven in afwachting van het regeerakkoord.

Partijvoorzitter Michiel van Hulten is enthousiast over het akkoord en verwacht dat het roer in Nederland om gaat. Volgens hem was dat ook de inzet van de verkiezingen. Van Hulten erkent dat niet op alle punten succes is geboekt, maar een gevoel van tevredenheid overheerst bij het bestuur, zegt hij.

Uitgebreide discussieronde

Het bestuur komt tot het positieve advies na een uitgebreide discussieronde in de partij. De meeste leden spraken hun tevredenheid uit over het regeerakkoord, maar er was ook kritiek. Zo zijn veel PvdA'ers teleurgesteld dat er deze kabinetsperiode geen onderzoek komt naar de oorlog in Irak.

Op het congres wordt ook de aftrap gegeven voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en wordt de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. De leden kunnen oud-minister Klaas de Vries alsnog kiezen voor de Eerste Kamer. De Vries trok zich eerder terug uit onvrede over zijn lage positie op de voorlopige verkiezingslijst, maar kwam terug op dat besluit en wacht nu de wens van de partijleden af.

Pilsje

PvdA-leider Wouter Bos wil "bij een pilsje" nog eens met zijn CDA-collega en beoogd nieuwe premier Jan Peter Balkenende de irritaties en wrevels van de Tweede Kamerverkiezingscampagne 2006 doornemen. Dat zei hij vrijdagavond in het televisieprogramma Pauw & Witteman.

Bos zei echter ook blij te zijn dat dit niet gebeurd is tijdens de gesprekken over het nieuwe coalitieakkoord. Toen hadden de leiders van CDA, PvdA en ChristenUnie de blik op de toekomst en werden ze daar vanzelf enthousiast over.

De PvdA-leider die zaterdag het resultaat van die gesprekken en de toetreding van de PvdA moet verdedigen op een partijcongres, herhaalde nog eens dat de coalitiebesprekingen in 2003 niet waren misgelopen vanwege het ontbreken van chemie of humeuren tussen hem en Balkenende.

Alternatief

Eerder deze week zei PvdA-fractieleider en onderhandelaar Jacques Tichelaar dat dit wel zo was. Bos zegt er echter van overtuigd te zijn dat het ook verschil uitmaakte dat het CDA een alternatief had. Het CDA kon toen met de VVD in zee en daar gaf de partij ook de voorkeur aan. Deze keer was daar geen sprake van. Het CDA kon niet om de PvdA heen.

Het verwijt dat de PvdA de SP niet binnen boord heeft gehouden bij informatiegesprekken veegde de beoogde vice-premier van Nederland ook van tafel. "De PvdA was de enige partij die met de SP door wilde", zei hij. Het CDA en de SP wilden dat niet. Hij is er nog steeds van overtuigd dat als de SP en de PvdA wel door hadden gewild, het CDA niet veel had kunnen doen.