DEN HAAG - De beoogd staatssecretaris van Justitie, Nebahat Albayrak, behoudt haar dubbele nationaliteit. De Nederlandse van Turkse komaf is niet van plan haar tweede nationaliteit op te geven, zei ze vrijdag voorafgaande aan haar gesprek met formateur Jan Peter Balkenende.

Ze reageerde daarmee op de ophef die donderdag in de Tweede Kamer ontstond over een voorstel van de PVV dat bewindslieden en Kamerleden geen dubbele nationaliteit mogen hebben om belangenverstrengeling te voorkomen.

"Ik doe niets dat in strijd is met de wet, dat is duidelijk", stelde Albayrak (PvdA). Ze zei na negen jaar Kamerlidmaatschap "niet zo zenuwachtig" te worden van de discussie over haar dubbele nationaliteit.

Balkenende

Tijdens haar gesprek met Balkenende is het onderwerp aan de orde gekomen. Ook daaruit bleek dat de dubbele nationaliteit geen belemmering is om bewindspersoon te worden. Albayrak wees er verder op dat het ook duidelijk is hoe de Tweede Kamer over de kwestie denkt. De fractie van de PVV stond alleen in haar wens dat bewindslieden geen dubbele nationaliteit mogen hebben.

De politica zou in theorie afstand kunnen doen van haar Turkse nationaliteit. Haar partijgenoot Ahmed Aboutaleb, die staatssecretaris van Sociale Zaken wordt, heeft behalve een Nederlands ook een Marokkaans paspoort. Aboutaleb kan zijn dubbele nationaliteit niet opgeven, als hij dat al zou willen, omdat Marokko dat verbiedt.

Aboutaleb maakte donderdag na afloop van zijn ontmoeting met Balkenende al duidelijk dat zijn dubbele nationaliteit geen enkele belemmering is om te functioneren als staatssecretaris. Volgens de huidige wetgeving is het zelfs mogelijk dat mensen met uitsluitend een buitenlandse nationaliteit in Nederland bewindspersoon worden.

Kritiek

Albayrak uitte ook kritiek op de harde aanpak in het asielbeleid van VVD-minister Rita Verdonk. "De laatste jaren is de humaniteit uit het oog verloren op dit dossier", zei ze na afloop van haar gesprek met formateur Jan Peter Balkenende.

Albayrak (PvdA) wil de komende vier jaar bewijzen dat het goed mogelijk is om een "koel hoofd en een erg warm hart" te combineren. Ze staat een streng en rechtvaardig asielbeleid voor. "Streng om rechtvaardig te kunnen zijn", verduidelijkte ze.

De nieuwe Vreemdelingenwet moet volgens Albayrak worden uitgevoerd. Dat betekent snelle procedures. "Mensen die mogen blijven, moeten snel inburgeren. Mensen die weg moeten, moeten snel het land uit."

Vogelaar

Partijgenote Ella Vogelaar uitte de voorgaande dag ook al kritiek op het integratiebeleid van Verdonk. De toekomstige minister voor Integratie en Wijkverbetering zei dat Verdonk te weinig de dialoog heeft gezocht en de verbinding tussen mensen onvoldoende centraal heeft gesteld.

Albayrak gaat zich als staatssecretaris behalve met vreemdelingenzaken ook met het tbs-beleid bezighouden. Ze maakte vorig jaar deel uit van de parlementaire commissie die het tbs-stelsel onderzocht.

Albayrak beseft dat ze een lastige portefeuille heeft gekregen, maar benadrukte dat ze die graag wilde. "Het is een enorme uitdaging." Ze moet als staatssecretaris ook onder meer uitvoering geven aan een pardonregeling voor 'oude' asielzoekers.