DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie kan een verdachte van een gewelds- of zedenmisdrijf straks verplicht onderwerpen aan een bloedtest. Daaruit moet dan blijken of de verdachte drager is van hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, of van andere ernstige besmettelijke ziekten die tijdens het delict op het slachtoffer kunnen zijn overgebracht.

De ministerraad ging vrijdag akkoord met een wetsvoorstel daartoe van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie). Een slachtoffer moet nu via een kort geding afdwingen dat de verdachte meewerkt aan een test.

Dat wil de bewindsman veranderen. Als de verdachte weigert vrijwillig mee te werken aan de afname van bloed, moet de officier van justitie een bevel kunnen geven de test te ondergaan, nadat de rechter-commissaris daarvoor toestemming heeft gegeven.

Tegenonderzoek

De verdachte mag een tegenonderzoek laten uitvoeren. Justitie mag de bloedtest alleen verplichten als er een redelijk vermoeden bestaat dat besmetting door het misdrijf is overgebracht. Als dat is gebeurd, kan dat namelijk leiden tot blijvend zwaar lichamelijk letsel of levensbedreigende situaties.

Als de officier van justitie geen bloedtest bij de verdachte wil laten afnemen, kan het slachtoffer de rechter-commissaris vragen de verdachte alsnog te laten testen op hiv of hepatitis B of C. Ook dat is nieuw in het voorstel van Hirsch Ballin, die daarmee de positie van het slachtoffer wil verbeteren.

Snel

Volgens de CDA-minister is het voor het slachtoffer belangrijk dat het bloedonderzoek snel wordt uitgevoerd zodat, indien nodig, tijdig medicijnen kunnen worden toegediend. Het slachtoffer, dat al te maken heeft met de gevolgen van een gewelds- of zedenmisdrijf, leeft ook nog eens onder zware psychische druk vanwege de angst mogelijk besmet te zijn met een levensbedreigende ziekte, aldus het kabinet.

Meestal is de verdachte zelf drager van een besmettelijke ziekte. Soms heeft hij echter gebruik gemaakt van besmet lichaamsmateriaal van een ander. Als die ander daarvan wist, kan justitie hem als medeplichtige aan het toebrengen van lichamelijk letsel aanmerken. Justitie kan hem ook dwingen aan een bloedtest mee te werken.