LONDEN/WASHINGTON - De wapeninspecteurs van de VN hebben in Irak grote voorraden 'verdacht materiaal' gevonden. Dat heeft het hoofd van het team, Hans Blix, dinsdag gezegd in een interview met de Britse omroep BBC.

Blix zei nog niet te weten of het materiaal is voor massavernietigingswapens. Westerse inlichtingendiensten hebben informatie verstrekt over locaties van verdacht materiaal, maar er moeten nog meer gegevens over komen.

Raketten

In zijn tussenrapportage aan de Veiligheidsraad had Blix vorige week al gezegd dat Irak tot in 2002 nog illegaal onderdelen voor raketten heeft geïmporteerd. Hij zei er wel bij dat hij nog niet had kunnen nagaan of die bedoeld waren voor toegestane korteafstandsraketten of voor verboden middellange- en langeafstandsraketten.

Verboden leveranties

Libanese autoriteiten hebben gemeld dat op het vliegveld van Beiroet twee Libanezen zijn aangehouden die materiaal voor tanks naar Irak wilden smokkelen. De illegale waar zou afkomstig zijn uit Wit-Rusland. In Mannheim staan twee Duitse zakenlieden terecht voor verboden leveranties aan Irak. Zij zouden apparatuur hebben geleverd voor de productie van lange kanonlopen, waarmee projectielen met een nucleaire, chemische of biologische lading kunnen worden afgevuurd.

Voor het zoeken naar verboden wapens arriveren binnenkort ongeveer zestig extra wapeninspecteurs in Irak. De nieuwe ploeg brengt het totale aantal inspecteurs van de VN in Irak op bijna tweehonderd.

Begin

Blix zei dinsdag tegen de Washington Post dat hij ergens in maart met een lijvig rapport komt. Daar voegt hij dan wel een lijst bij van locaties die nog moeten worden onderzocht. Dat rapport wordt dan ook nog geen definitief eindoordeel over het wapenarsenaal van Irak. Het verslag dat hij 27 januari uitbrengt, gaat over "het begin van de inspecties'', aldus Blix.

Woordvoerder Ari Fleischer van het Witte Huis heeft bevestigd dat de inspecteurs meer tijd krijgen om in Irak naar massavernietigingswapens te zoeken. 27 januari wordt niet langer beschouwd als datum voor een beslissing over een aanval op Irak. Fleischer tekende daar wel bij aan dat dat niet betekent dat Saddam Hussein de wereld nog veel langer aan het lijntje kan houden.

Spuugzat

De Amerikaanse president Bush bracht het nog wat stelliger. Hij zei dinsdag tegen verslaggevers in Washington "de Iraakse spelletjes en misleiding spuugzat'' te zijn. "Tot dusver heb ik geen bewijzen gezien dat Saddam Hussein zich heeft ontwapend,'' aldus Bush.

Ook de baas van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), Mohammed el-Baradei, vindt dat Irak meer bewijzen moet leveren voor zijn bewering dat het geen massavernietigingswapens heeft. Volgens El-Baradei willen zijn inspecteurs harde bewijzen zien dat Irak zulke wapens heeft vernietigd, zoals het land beweert.

Ingrijpen zonder resolutie

Groot-Brittannië heeft nog eens herhaald zich het recht voor te behouden militaire actie te ondernemen tegen Irak, ook zonder dat de Veiligheidsraad van de VN daartoe een nieuwe resolutie aanneemt. Minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw verwoordde het Britse standpunt voor de BBC-radio.

Straw verwees naar een beslissing van het Britse parlement in december en zei dat het standpunt van zijn regering niet was veranderd. Londen geeft naar eigen zeggen wel de voorkeur aan een VN-resolutie die militair ingrijpen rechtvaardigt als Saddam Hussein niet meewerkt aan uitvoering van de bestaande resolutie over ontwapening.

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties zei dinsdag dat het nog te vroeg is om aan een militaire operatie tegen Bagdad te denken. Op een persconferentie in New York zei hij: "In die fase zitten we nog niet. De inspecteurs raken nu pas goed op dreef''.