LEUSDEN/VELSEN - De politievakorganisatie ACP vraagt aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar de blootstelling van veel hulpverleners aan zeer giftige stoffen.

Dat gebeurde volgens de vakbond op 30 januari tijdens de grote brand op een vissersschip in het havengebied Beverwijk-Velsen.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp wil weten welke werkzaamheden gevaar hebben opgeleverd voor de betrokken medewerkers van de politie, brandweer en andere hulpverleners.

Concentratie

Tijdens de brand werd namelijk een groot aantal omwonenden geëvacueerd omdat er volgens de brandweer veel giftige stoffen vrijkwamen. Wegens een hoge concentratie van het zeer giftige blauwzuur, koolmonoxide, zwaveldioxide en stikstofoxide die voor een giftigelucht zorgden, mochten bewoners en ondernemers niet in de omgeving van het schip blijven.

Volgens de ACP moest een groot aantal hulpverleners, onder wie veel politiemensen, wel in het ontruimde gebied blijven werken.

Adembescherming

"Dat gebeurde in de uren van en dagen na de brand zonder enige adembescherming", concludeert Van de Kamp. "In veel gevallen werden er helemaal geen veiligheidsmaatregelen of -middelen in acht genomen."

Gezondheid

Door bij de ACP binnengekomen ervaringen van politiemensen is ernstige twijfel ontstaan over de gehanteerde veiligheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de ingezette medewerkers, verduidelijkt Van de Kamp. Dat terwijl de politiebonden al jaren bij de politieleiding aandringen om dit soort gebreken aan te pakken.

"Wij hebben bijvoorbeeld verhalen te horen gekregen over hulpverleners die problemen hebben gehad met hun ademhaling", vertelt Van de Kamp. "Ook zijn er politiemensen die na afloop van hun werk thuis werden gebeld met het advies om zich de andere ochtend actief te laten wekken en niet uit te slapen.

Ook kregen wij verhalen te horen van collega's die (al dan niet op verzoek van het korps) zich onder medische controle of behandeling moesten stellen."

Onderzoek

De signalen vormen voor de ACP reden van de minister een diepgaand onderzoek te vragen. Van de Kamp: "De ACP pleit er voor dat dit onderzoek zich niet alleen richt op de ingezette politiemensen. Ook de medewerkers van de brandweer, ambulancepersoneel, RIVM en overige hulpverleners die bij de brand in actie zijn gekomen, moeten daarin worden meegenomen."