DEN HAAG - Minister Rita Verdonk (Integratie) geeft er de voorkeur aan dat Kamerleden en bewindslieden alleen de Nederlandse nationaliteit hebben.

"Ik vind het heel belangrijk dat volksvertegenwoordigers en bewindspersonen uitstralen dat ze trots zijn op hun Nederlanderschap." Dat kunnen ze bijvoorbeeld laten zien door, indien mogelijk, hun tweede nationaliteit op te geven, aldus Verdonk.

De minister zei dat donderdag in de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie waarmee de Partij voor de Vrijheid (PVV) wettelijk wil regelen dat Kamerleden en bewindspersonen uitsluitend de Nederlandse nationaliteit mogen hebben.

Verzoek

De demissionair minister ging tijdens haar laatste debat niet in op dat verzoek zelf, omdat ze dat overlaat aan haar opvolger. Wel gaf ze desgevraagd aan de voorkeur voor één nationaliteit te verkondigen namens het kabinet en niet op persoonlijke titel te spreken.

Geprikkeld

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem reageerde geprikkeld op de stellingname van de minister. "Nederland telt meer dan 1 miljoen inwoners met een dubbele nationaliteit. Ik heb de grootst mogelijke moeite met de suggestie dat deze mensen meer dan anderen hun loyaliteit en vaderlandsliefde moeten betuigen."

Schandalig

Naïma Azough van GroenLinks noemde de uitspraken van Verdonk "schandalig" en een "gotspe". Het Kamerlid beschikt zelf naast de Nederlandse over de Marokkaanse nationaliteit. Azough verwierp de suggestie dat een dubbele nationaliteit zou kunnen leiden tot een gebrek aan loyaliteit.

Verdonk en Azough zijn in de voorbije kabinetsperiode al eens hard gebotst over deze kwestie. Zo liet de politica tijdens een debat in oktober vorig jaar behalve haar Nederlandse ook haar Marokkaanse paspoort zien in de Kamer. De minister zei toen dat het geen pas geeft dat ze als Kamerlid met twee paspoorten stond te zwaaien. Verdonk maakte daarbij duidelijk dat ze graag ziet dat Kamerleden alleen de Nederlandse nationaliteit aanhouden.