DEN HAAG - De VVD en de PVV willen de Commissie Gelijke Behandeling opheffen. Dat bleek donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer met minister voor Integratie Rita Verdonk (VVD). De commissie zou in haar huidige samenstelling te links zijn. Eerder uitte Verdonk al kritiek op de commissie.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma vindt de Commissie Gelijke Behandeling ongeloofwaardig. "De commissie heeft zichzelf gediskwalificeerd door uitspraken in het verleden. Ook haar samenstelling met alleen maar linkse mensen is reden voor de ongeloofwaardigheid", lichtte het Kamerlid zijn voorstel toe. Fritsma werd gesteund door de VVD.

Commissie

Op vragen van de PvdA waar burgers dan naartoe moeten met klachten over discriminatie, noemde Fritsma het instellen van een klachtencommissie. "Maar het gaat mij om opheffing van déze Commissie Gelijke Behandeling", zei de PVV'er. Voor het voorstel is geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Onwelgevallig

In november pleitte Verdonk al voor opheffing van de commissie, nadat deze een haar onwelgevallige uitspraak had gedaan. De commissie had gesteld dat een Utrechtse vmbo-school een islamitische docente die mannen geen hand wil geven, niet had mogen schorsen.

Ook premier Jan Peter Balkenende (CDA) had kritiek op de uitspraak, maar wilde niet zo ver gaan als Verdonk. De commissie, die destijds stelde dat opheffing in strijd is met internationale verplichtingen, werd in 1994 ingesteld om toe te zien op gelijke behandeling op het werk en in het onderwijs.

Verdonk kon donderdag inhoudelijk niet ingaan op de discussie, omdat de Commissie Gelijke Behandeling niet meer onder haar portefeuille valt.